โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลตากร่วมใจบอกบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ราชมงคลตากร่วมใจบอกบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ธันวาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (5 ธ.ค. 61) น้องๆ นักศึกษาร่วมใจกันบอกบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาราชมงคลตาก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก กำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการทอดผ้าป่าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเป็นเงินกู้ฉุกเฉินกรณีนักศึกษามีความจำเป็นโดยไม่คิดดอกเบี้ย ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขออนุโมทนาสาธุแก่ทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม : Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา