โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้

รายงานตัว วันที่  3  ธันวาคม  2561

ณ  อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องงานทรัพยากรมนุษย์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา