โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะบริหารธุรกิจร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พ.ย. 61 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดย ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีฯ นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมการบำรุงรักษาต้นไม้ การดูแลสภาพดิน และการปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน 

ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงอุทิศพระวรกายโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดพระชนม์ชีพ ในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องตลอดมา ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญ ต้นไม้จะต้องได้รับการบำรุงรักษาจึงจะเจริญเติบโดยและสามารถฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมสำหรับประชาชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา