โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลตาก พร้อมแล้ว! แถลงเตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี ผ่านรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ NBT Phitsanulok | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ราชมงคลตาก พร้อมแล้ว! แถลงเตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี ผ่านรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ NBT Phitsanulok

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 3492 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (16 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (NBT Phitsanulok) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก โดย พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก และ ดร.เดชา ครุฑทิน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมออกรายการ "เช้านี้ที่ภาคเหนือ" เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) 2. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาตลอดระยะเวลา 80 ปี จากอดีตสู่ปัจจุบัน นิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา 3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา 4. การแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ระดับมัธยมศึกษา 5. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ลูกทุ่ง 6. การแสดงสินค้า OTOP และกิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมการทำบุญตักบาตรครบรอบ 80 ปี พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม การประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ และประเพณีคืนสู่เหย้า 80 ปี ราตรีหนองกะโห้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2481 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้" ต่อมาได้รับการพัฒนาและยกฐานะเป็น "โรงเรียนการช่างตาก" "วิทยาลัยเทคนิคตาก" "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548  ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และได้ผลิตกำลังคนรับใช้สังคม ประเทศชาติ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 80 ปี มีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศาสนา และด้านการบริหารจัดการ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การบริการสังคมและชุมชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา