โลโก้เว็บไซต์ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

23 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมประกอบพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 วินาทีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา