โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ทะนะอ้น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ทะนะอ้น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มานะ ทะนะอ้น ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา