โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาพระเมิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

จิตอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาพระเมิน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1774 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

29 ก.ย. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับปกครองจังหวัดตาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก เขื่อนภูมิพล กลุ่มคนรักษ์ป่าสามเงา และแกนนำกลุ่มตากซิตี้ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตั้งแต่บนยอดเขาลงสู่ด้านล่าง ณ เขาพระเมิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 57 ฝาย เพื่อก้าวตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์น้ำและป่าชุมชนต่อไป

ภาพ: ณัฐพัชร์ โกอินต๊ะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา