โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (อาคารสถานที่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (อาคารสถานที่)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้

รายงานตัว วันที่ 1 ต.ค. 61  ณ ห้องพัสดุ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา