โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ณ มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ณ มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 955 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” (CRCI 2018) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้สนใจลงทะเบียนส่งบทความ และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://w3conference.org


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา