โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมแถลงข่าวสวมหมวกนิรภัย 100% | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมแถลงข่าวสวมหมวกนิรภัย 100%

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (6 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาคริต เอกะสิงห์ ผู้กำกับการสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายทวีป พึ่งคร้าม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนางพิชญา ทัพประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ร่วมกันแถลงข่าว โครงการสถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากมีความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และมีจิตสำนึกค่านิยมด้านวินัยจราจรนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การนำมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางในการทำงานด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยมาดำเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตาก โดยสถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และประกาศให้พื้นที่ของสถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ด้านการสวมหมวกนิรภัย โดยอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ทุกครั้ง และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอบคุณภาพจาก: Facebook สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา