โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่  1  มารายงานตัวที่งานทรัพยากรมนุษย์  กองบริหารงานทรัพยากรตาก ในวันที่  2  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>> ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา