โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ และ ช่างเทคนิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ และ ช่างเทคนิค

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 831 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 แล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว และจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติ/สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา