โลโก้เว็บไซต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยพิธีเริ่มขี้นโดยขบวนอัญเชิญบายศรีเข้าสู่บริเวณพิธี นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี ประธานในพิธี (พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร) เปิดพิธีบายศรีสู่ขวัญและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวัญแล้วประธานในพิธี ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้บริหาร และคณาจารย์ผูกแขนรับขวัญผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และนำด้ายในพานประกอบพิธีไปผูกรับขวัญนักศึกษาใหม่ตามลำดับ

ภาพเพิ่มเติม: Facebook งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา