โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดย พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม ผ้าเจียระบาด บายศรี และเครื่องสังเวย เวลา 10.00 น. เป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและทวยเทพ และเปลี่ยนผ้าเจียระบาดองค์พระวิษณุกรรม

เวลา 11.00 น. ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา นำพานไหว้ครูไหว้ประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร จากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชนำพานไหว้ครูอาจารย์แต่ละสาขา นายกสโมสรนักศึกษานำนักศึกษากล่าวปฏิญาณตน ประธานในพิธีเจิมหนังสือ ตำราเรียน ธงประจำสาขา และอุปกรณ์การศึกษา พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา หลังจากนั้นนักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตามลำดับ กอ่นที่จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาในช่วงเย็นต่อไป

ภาพเพิ่มเติม: Facebook งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา