โลโก้เว็บไซต์ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งช่างเทคนิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์และตำแหน่งช่างเทคนิค

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาตาก  จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าว  จากวันอังคารที่  17  กรกฎาคม  2561  เป็นวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561    


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา