โลโก้เว็บไซต์ อบรมความรู้ด้านการประกันสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมความรู้ด้านการประกันสังคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 459 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพะยอม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก เพื่อเผยแพร่สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมและการป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงโรคภัยต่างๆ แก่ผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษาและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา