โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 680 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่รับสมัคร  8  มิถุนายน  ถึงวันที  6  กรกฎาคม  2561

สามารถโหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี้

โหลดใบสมัครได้ >>> ที่นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา