โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 372 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (11 มิ.ย. 61) มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง โดยมีบุคลากรจากคณะต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมฝึกอบรมและ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการศึกษาแบบ STEM เพื่อสร้างคณะทำงานครูพี่เลี้ยงแก่ครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดตาก

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีโครงการ "ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของบุคลากรทั้ง 4 คณะ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3 ได้แก่ S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=Art, M3=Mathematics Management Marketing โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก

ภาพเพิ่มเติม Facebook: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก https://www.facebook.com/pg/pr.tak.rmutl/photos/?tab=album&album_id=2216280971720628


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา