โลโก้เว็บไซต์ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนอนาคตชาติ ปีที่ 8 รุ่นที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนอนาคตชาติ ปีที่ 8 รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (11 มิ.ย. 61) ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนอนาคตชาติ" รุ่นที่ 2 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยกิจกรรมรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ภาพเพิ่มเติม Facebook: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก https://www.facebook.com/pg/pr.tak.rmutl/photos/?tab=album&album_id=2216145628400829


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา