โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.พรรณี วรรณวิเชียร คณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา