โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ 2 (รอบสุดท้าย) 

สมัครด้วยตนเอง วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 3
สมัครฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

สาขาที่เปิดรับ
1. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี)
2. บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด (4 ปี)
3. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและบริการ (4 ปี)
4. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4 ปี)
5. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี)
6. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน
7. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์

เอกสารการสมัคร
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับนักศึกษา 055-511832 หรือ 055-515900 ต่อ 300


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา