โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือภายในและหนังสือภายนอก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (30 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมพะยอม มทร.ล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังภายในและหนังสือภายนอก ซึ่งคณะทำงานจัดการความรู้ของกองการศึกษาตากได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยสาระสำคัญประกอบด้วยรูปแบบหนังสือภายใน หนังสือภายนอก ความแตกต่างระหว่างหนังสือภายในกับบันทึก การกำหนดค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์หนังสือภายในและหนังสือภายนอก รวมถึงโครงสร้างและวิธีการเขียนหนังสือราชการ ฯลฯ

ภาพเพิ่มเติม: Facebook งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก https://www.facebook.com/pg/pr.tak.rmutl/photos/?tab=album&album_id=2201318696550189


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา