โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บรรยากาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก บรรยากาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เข้ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

ดูภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก https://bit.ly/2IZ6Fcx


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา