โลโก้เว็บไซต์ ประชุมแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมประชุมแผนการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์มหาวิทยาลัย การเปิดเชียร์ กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรมจิตอาสา รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ โดยผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมให้เป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจแก่นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา