โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 5: Extra | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 5: Extra

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2951 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 5 Extra โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้

1. วิธีการสมัคร
 - สมัครด้วยตนเอง วันที่ 7-30 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 
 - สมัครออนไลน์ วันที่ 13-30 พฤษภาคม 2561 ทาง http://entrance.tak.rmutl.ac.th

2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ทาง http://www.entrance.rmutl.ac.th

4. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561

5. เรียนปรับพื้นฐาน 
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4-22 มิถุนายน 2561
 - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561
 - คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561

6. เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ตรวจสอบหลักสูตรที่รับสมัครได้ที่ http://entrance.tak.rmutl.ac.th/download/round5_extra.pdf

สอบถามเพิ่มเติม งานรับนักศึกษา โทรศัพท์ 055-511832 หรือ 055-515900 ต่อ 300


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา