โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 4: TCAS3 รับตรงร่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 4: TCAS3 รับตรงร่วม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 942 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 4: TCAS3 รับตรงร่วม

กำหนดการรับสมัคร รอบ 4: TCAS3 รับตรงร่วม

1. สมัครออนไลน์ http://www.entrance.rmutl.ac.th/R4  วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

3. ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 (รายงานตัวเวลา 09.00 น.)

6. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

7. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561

8. เปิดภาคเรียน 1/2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา