โลโก้เว็บไซต์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มีนาคม 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานตัว  ในวันที่  2  เมษายน  2561

สามารถโหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา