โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมต้านทุจริต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมต้านทุจริต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (27 มี.ค. 61) ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ มทร.ล้านนา ตาก นำโดยอาจารย์รุ่ง หมูล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 3561 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงานจังหวัดตากได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือภาคประชาสังคมในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาคประชาสังคมให้เป็นไปตามสิทธิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา