โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬากลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬากลาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬากลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา