โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา ร.ร.บ้านตาก ประชาวิทยาคาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก แนะแนวการศึกษา ร.ร.บ้านตาก ประชาวิทยาคาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2555 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เวลา 09.30 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมสัปดาห์แนะแนว ณ โรงยิม โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาจำนวน 300 คน ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาต่างๆ ตามสายการเรียนของนักเรียน รวมถึงความสนใจและถนัด เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา