โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเขียนแบบและออกแบบระบบไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเขียนแบบและออกแบบระบบไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ธันวาคม 2560 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 508 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 10 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเขียนแบบและออกแบบระบบไฟฟ้า

ตำบลไม้งาม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  จำนวน  ๑  ชุด

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพ่ิ่มเติม<<คลิ๊ก<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา