โลโก้เว็บไซต์ โครงการ

โครงการ "การพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ บุคลากรสายสนับสนุนบริการ"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 สิงหาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการ "การพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ บุคลากรสายสนับสนุนบริการ" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายมานพ ดีฉนวน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับค่าจ้าง และมีทีมคณาจารย์ กลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมมสมรรถนะ กลุ่มงานบริการ

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา