โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์  2  อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัคร  ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560  

สามารถโหลดประกาศได้>>>ที่นี้

สามารถโหลดใบสมัครได้>>>ที่นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา