โลโก้เว็บไซต์ กีฬาเขียวแดงสัมพันธ์ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กีฬาเขียวแดงสัมพันธ์ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดงานกีฬาเขียวแดงสัมพันธ์ ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ตาก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และก่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ท้งนี้ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาเปตอง ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ ซึ่งบุคลากรต่างให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน พร้อมกันนี้มีการจับฉลากรางวัลเนื่องในปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำงานต่อไป

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา