โลโก้เว็บไซต์ คหกรรม มทร.ล้านนาตาก คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งทำอาหาร ห่อแอ๊ป ฟิวชั่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คหกรรม มทร.ล้านนาตาก คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งทำอาหาร ห่อแอ๊ป ฟิวชั่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 980 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

25 มีนาคม 2559 นักศึกษาทีมคหกรรม มทร.ล้านนา ตาก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการทำอาหาร ภายใต้โครงการ "จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา” จัดโดยสำนักงานพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเมนูอาหารพื้นเมืองภาคเหนือให้คงอัตลักษณ์ ความโดดเด่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งยังส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพาะปลูกวัตถุดิบที่เป็นภาคการเกษตรให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารถิ่น การประกวดทำอาหาร “จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา” ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ ห้องฟู๊ดคอร์ท ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ซึ่งในการแข่งขันนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 192 ทีม ทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบดั้งเดิมและฟิวชั่น ในเมนูข้าวซอย,น้ำพริกอ๋อง น้ำพริกหนุ่ม,ห่อแอ๊ป,แกงแค,ลาบหมูคั่ว,ไส้อั่ว,แกงฮังเล,แกงโฮ๊ะ และประเภทซุป


นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาตาก ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ประเภทอาหารพื้นเมืองภาคเหนือฟิวชั่น ห่อแอ๊ป ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ประเภทอาหารพื้นเมืองภาคเหนือดั้งเดิม ห่อแอ๊ป ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา