โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

08.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงท้าวมาลีวราชและท้าวเวสสุวรรณ ณ ศาลท้าวมาลีวราช

13.00 น. ประชุมสานเสวนา ครบรอบ 80 ปี มทร.ล้านนา ตาก ณ ห้องทองกวาว คณะวิศวกรรมศาสตร์

16.00 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา