โลโก้เว็บไซต์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 841 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News - 17 ตุลาคม 2560
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จังหวัดตาก โอทอปสัญจร จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ในการนี้ นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับและเสนอแนวทางการพัฒนาโอทอปแบบบูรณาการในจังหวัดตาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กล่าวต้อนรับและแนะนำแนวทางการขยายช่องทางสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และ กล่าวรายงาน โดย นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดงาน โดย ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการเสวนา "ยกระดับโอทอปด้วย วทน. อย่างไร" ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

<<ภาพบรรยากาศในงาน : Fanpage งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก>>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา