โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำผ่านคลองในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำผ่านคลองในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 14:00 น.  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน และ กรมประมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ำผ่านคลองในมหาวิทยาลัย เพื่อระบายน้ำจากฝั่งตรงข้ามม. ผ่านไปยังหนองหลวง โดยก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ตรวจติดตามการระบายน้ำภายในอำเภอเมืองตาก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือน และเร่งออกให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน
yes<< ภาพจาก Facebook FanPage : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา