โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาโครงการ  TFI SCALE 2017 จัดแสดงผลงานจากกระบวนการ Design Thinking กับ Social Innovation Projects | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษาโครงการ  TFI SCALE 2017 จัดแสดงผลงานจากกระบวนการ Design Thinking กับ Social Innovation Projects

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 16011 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นักศึกษาในโครงการค่ายกิจกรรม  TFI SCALE 2017 ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษามทร.ล้านนา และนักศึกษา Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้า เชียงใหม่  เพื่อแสดงผลงานการใช้กระบวนการ design thinking  ในการสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ชุมชนจากการลงพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ผ่านการทำกิจกรรม Learning Express Local Community เพื่่อให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้ สำหรับหมู่บ้านที่นักศึกษาลงพื้นที่ทำกิจกรรมประกอบด้วย
1. บ้านปงไคร้ ทำโจทย์เกี่ยวกับผู้สูงวัย
2. บ้านแม่สาใหม่ ทำโจทย์เกี่ยวกับหัตถกรรมเครื่องเงินหรืออื่นๆ
3. บ้านกองแหะ ทำโจทย์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม
โดยนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยทีมงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์พี่เลี้ยงจะได้มีการสรุปเนื้อหากิจกรรมพร้อมทั้งถอดบทเรียนและนำมาปรับใช้กับการจัดการศึกษาของนักศึกษา มทร.ล้านนา ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา