โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Magazine issue8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL Magazine issue8

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 21671 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 8 เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้สนใจขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และที่ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่และสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่ 

https://issuu.com/pr.rmutl.news/docs/______________________8._1-72_onlin


ที่มา : RMUTL Magazine issue8

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา