โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ​​​​​​​เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ​​​​​​​เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 768 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
>>> ดาวน์โหลด ประกาศมทร.ล้านนา <<<
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนาตาก
ซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 10 และ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา ตาก
ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน  2560 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2560 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา