โลโก้เว็บไซต์ ประกาศจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2560 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องเย็นสำหรับจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 <<รายละเอียดดังเอกสารแนบ<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา