โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2560 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง 28 กันยายน 2560

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ 

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา