โลโก้เว็บไซต์ บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 กรอกภาวะการมีงานทำบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 กรอกภาวะการมีงานทำบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอความอนุเคราะห์ให้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในระบบที่เว็บไซต์ http://ejobs.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา