โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แสดงความยินดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แสดงความยินดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart RMUTL TAK News - 5 กันยายน 2560
บุคลากร มทร.ล้านนาตาก ร่วมแสดงความยินดีที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ได้รับสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก่อนการประชุม CEO กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ
https://www.facebook.com/pg/pr.tak.rmutl/photos/?tab=album&album_id=1883893658292696


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา