โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ  จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ  จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2560 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 1 กันยายน 2560

ประกาศ  จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ<<คลิ๊ก<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา