โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล (Digital Literacy) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล (Digital Literacy)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล (Digital Literacy) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ตาก ให้กับนักศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี คุณออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร Spreadsheet 2.หลักสูตร Word Processing 3.หลักสูตร Online Essentials และ 4. หลักสูตร Computer Essentials


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา