โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมหารือการกำหนดกรอบแนวคิดพัฒนากำลังคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมหารือการกำหนดกรอบแนวคิดพัฒนากำลังคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

14 มิถุนายน 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม หารือ การกำหนดกรอบแนวคิดพัฒนากำลังคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุม รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ในช่วงบ่ายคณะทำงานได้ประชุมรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งณ ห้องพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก เพื่อเตรียมลงพื้นที่ 3 หมู่บ้าน อำเภอสามเงา และอำเภอแม่ระมาด พร้อมศึกษาต้นแบบโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา