โลโก้เว็บไซต์ การถ่ายทอดสดการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การถ่ายทอดสดการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา