โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Effrctive Proposal Preparation for European Research | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Effrctive Proposal Preparation for European Research

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 3882 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Effrctive Proposal Preparation for European Research

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

รายละเอียดวัน - เวลาสถานที่
การพัฒนาทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการ4-5 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
การฝึกอบรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

5 กันยายน 2560 เวลา 18.00-21.00 น. (30คน)

และ 6 กันยายน 2560 เวลา 18.00-21.00 น.

ร้านอาหาร DECK 1 และโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://advancingyourresearchcareer.splashthat.com ภายในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา